Po západním obchvatu


Rubriky

Již delší dobu lze pozorovat na různých místech stavební dění kolem budoucího západního obchvatu Plzně. A tak jsme se vydali na trasu budoucího západního okruhu zjistit co a jak se děje.

Vycházíme od bývalého Košuteckého statku, kde v budoucnu vznikne obří kruhový objezd napojující nejrůznější komunikace: stávající Studentskou, silnici I/20 z Karlových Varů a Karlovarskou ulici a dále nově budovaný okruh, novou komunikaci ke Globusu a areálu HZS a místní komunikaci k nově budovanému obchodnímu centru S1 Center společnosti Saller Group, které naznačují už nějaký ten pátek připravené stavební plochy hned vedle stávající silnice. Pořizujeme několik snímků a zvažujeme, kudy dál. Ornice je již pryč, teplota něco málo nad nulu, takže by po staveništi neměl být problém projít, ale proč riskovat zablácené boty. Míříme tedy po cestě k Sylvánskému vrchu, kde nás vítá pěkně zarovnaná a i trochu rozšířená cesta k vrcholu, ze kterého je dobře vidět horní koncová část budovaného obchvatu. Tu už neodoláme, opouštíme cestu a vydáváme se dál přímo po staveništi. Míjíme právě budovanou přeložku potrubí, za níž je již obchvat zahlouben na budovanou úroveň. V dálce se pak již rýsuje prostor budoucí mimoúrovňové křižovatky. Vracíme se na cestu, která nás dovede až na konec háje, kde dál pokračujeme po původní asfaltové cyklostezce do Radčic. Míjíme vodovodní potrubí, které zde bude silnici podcházet a necháváme se unést rozsahem stavby. Bývalá třešňovka či višňovka nebo co to vlastně bývalo za sad, je zcela pryč. Místo toho zde nyní divoce rejdí bagry a sklápěčky a přemísťují neskutečně množství hmot. Obchvat se tu začíná citelně zařezávat do terénu a tak je třeba odtěžit stovky a tisíce kubíků hmoty. A jen o pár kroků dál v místech, kde bude ústit široký biokoridor pro zvěř i lidi, pozorujeme, jak obchvat prudce klesá dolů k Radčicím. Vpravo od něj je pak jasně vidět budoucí obslužná komunikace napojující Radčice k obchvatu. Ještě chvilku se kocháme a pak sestupujeme dolů kolem vodojemu po staré cestě do Radčic. Ovšem hned jak to jde, odbočujeme vlevo a vracíme se na okraj stavby právě do míst, kde silnice bude přecházet v mostní estakádu přes Mži a celé široké údolí a země se dotkne až u Chebské ulice (někdy nesprávně uváděno Křimické ulice, ta však končí poněkud blíže k Plzni na rozhraní Plzně a Křimic mezi ulicemi Petrklíčová a Sedmikrásková, dále pokračuje jako Plzeňská a až od poštovního depa začíná Chebská ulice). My se však přes Mži dostáváme po provizorně zbudovaném stavebním mostě pokračujeme podél budoucích pilířů směrem k Chebské ulici. Na jednom místě je mezi pilíři již vidět rostoucí bednění pro mostovku. Ale na to si ještě počkáme, nejspíš až do jara. Mezi zelnými políčky a luky dorážíme až k Chebské ulici a odtud se kolem pošty vydáváme k železniční zastávce Plzeň-Zadní Skvrňany a z ní premiérově vlakem domů.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *