Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod Radčice. Jedná se však o název lidový...
Bolevecký potok

Bolevecký potok

Tento zdánlivě nevýznamný potůček je vodní páteří soustavy boleveckých rybníků. Pramení v Chotíkovském lese v nadmořské výšce přibližně...
Čemínský potok

Čemínský potok

Čemínský potok pramení jihozápadně od obce Líšťany a po 13,369 km se stává levostranným přítokem...
Malesický potok

Malesický potok

Malesický potok, někdy uváděný též jako Chotíkovský potok, je levostranným přítokem řeky Mže, do které se vlévá na jižním okraji Malesic....