Zátiší

Zátiší bývala součást samostatné obce Skvrňany nacházející se po obou stranách Domažlické ulice mezi bývalou cihelnou a Skvrňanským...

Košutka

Místní název pro čtvrť na severním okraji Plzně při cestě do Karlových Varů. Jméno původní osadě kameníků a hrnčířů dal stejnojmenný...
U Zvonu

U Zvonu

Prostor východně od náměstí Republiky je vymezen ulicemi Pražskou a stejnojmennou ulicí U Zvonu a dále pak Křižíkovými sady. Stejné označení...
Ostrovec

Ostrovec

Louka nacházející se pod Kalikovským mlýnem. Zmiňována již v 15. století. Literatura M.Wasková, R. Široký, Nástin topografie historického...
Kozinec

Kozinec

Lokalita Na Kozinci či Nad Kozincem se nacházela na Skvrňanském předměstí v místech, kde z cesty vedoucí od Skvrňanské brány odbočovala cesta k...
Židovka

Židovka

Židovkou byl nazýván hospodářský dvůr vzniklý snad v první polovině 16. století na místě bývalého židovského hřbitova. Označení se pak...

Zavadilka

Za svůj název vděčí nápisu "Starý mladý zavadí" na hostinci, který zde stával. Prameny a literatura Bělohlávek Miroslav: Plzeňská...
Na Horničce

Na Horničce

Takto bývala nazývána kaple Narození Panny Marie později pohřební kaple Lobkoviců v...
Goldscheidrovka

Goldscheidrovka

Jedná se o místní název pro oblast mezi Karlovem a oblastí Na Hvězdě, od severu dále ohraničenou ulicí Borskou a areálem Škoda Plzeň, od jihu lze...
Stránka 1 z 2