Studánka Viktorka

Studánka byla na místě původního prameniště v údolí Radčického potoka obnovena v roce 2013 radčickým spolkem Čtverečkové. Co do chemického...

Radčická skluzavka

Radčická skluzavka se nachází v soutěsce na horním toku bezejmenného potoka nazývaného někdy Radčický potok na severozápadním okraji města...

Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod Radčice. Jedná se však o název lidový...
Česalova studánka

Česalova studánka

Česalova studánka se nachází na pravém břehu Radbuzy, asi 150 metrů po proudu od Tyršova mostu v místech, kde býval původní most do Radobyčic....
Bolevecký potok

Bolevecký potok

Tento zdánlivě nevýznamný potůček je vodní páteří soustavy boleveckých rybníků. Pramení v Chotíkovském lese v nadmořské výšce přibližně...
Stránka 1 z 3