Západní okruh Plzně

Historie západního silničního okruhu či obchvatu Plzně, jehož smyslem je především dopravně odlehčit širšímu centru, sahá před rok 1993....
Dálniční přivaděč na Nové Hospodě

Dálniční přivaděč na Nové Hospodě

Jedná se o úsek silnice I/26, která směřuje z Plzně směrem na Líně a dále pak Domažlice. Důležité je však především západní napojení...
Plaská silnice

Plaská silnice

Stavěna v roce 1847. Prameny a literatura: Kolektiv: Dějiny Plzně II, Od roku 1788 do roku 1918, Plzeň: Západočeské nakladatelství v...
Dláždění erárních silnic

Dláždění erárních silnic

21.11.1899 se obecní zastupitelstvo Plzně usneslo na vydláždění čtyř erárních silnic v katastru města a to na Prahu, České Budějovice, Klatovy...
Hofská silnice

Hofská silnice

Odbočka z norimberské silnice ve Stříbře přes Toužim do Chebu, zmiňovaná již v 18. století. Prameny a literatura: Kolektiv: Dějiny...
Stránka 1 z 2