Západní okruh Plzně: 2. etapa Chebská-Karlovarská


Rubriky

Stavba za 2,3 miliardy korun byla zahájena v roce 2018 vydáním pravomocného stavebního povolení, v lednu 2019 byla dokončena projektová dokumentace k realizaci a v červnu  2019 zahájen archeologický průzkum. 17.4.2020 byla uzavřena smlouva o dílo s konsorciem „Společnost Křimická-Karlovaksá“ tvořeným společností BERGER BOHEMIA a METROSTAV. 29.4.2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště.

Následují již vlastní stavební práce jako skrývky ornice, vybudování ostatních komunikací včetně provizorního mostu přes Mži, přeložky sítí, pilotáže, betonáže některých pilířů, přeložka silnice z Radčic do centra Plzně a především nepřehlédnutelné terénní úpravy po celé délce stavby.

Okruh tedy od mimoúrovňové křižovatky s Chebskou překoná mostní estakádou široké údolí Mže a vystoupá k mimoúrovňové křižovatce pod Sylvánem. Ta napojí jednak Vinice a v budoucnu snad i uvažovaně alej Svobody a potom i nově vytvořenou komunikaci od Radčic. Dále pak bude pokračovat až na Košutku, kde se mohutným kruhovým objezdem napojí na silnici od Karlových Varů.

Dne 19.2.2023 proběhlo mezi 12.00 až 14.00 hod. slavnostní předání do předběžného užívání, o půlnoci na 20.2.2023 byl západní okruh otevřen pro silniční dopravu. Předpokládá se, že po roční předběžném užívání dojde ke konečné kolaudaci.

28.11.2020 Budování úseku Chebská-Karlovarská

3.1.2023 Před dokončením úseku Sylván – Mostní estakáda přes Mži – Chebská

8.1.2023 Před dokončením úseku Globus – Sylván

19.2.2023 Slavnostní otevření západního okruhu

Animace stavby publikovaná SÚSPK:

Zákres stavby 2. etapy:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *