Západní okruh Plzně


Rubriky

Historie západního silničního okruhu či obchvatu Plzně, jehož smyslem je především dopravně odlehčit širšímu centru, sahá před rok 1993. Tehdy byla zpracována Revize komunikační sítě města Plzně, na jejímž základě se obchvat dostal v roce 1995 do Územního plánu města Plzně. V roce 1996 byla vypracována technická studie stavby, v roce 1998 byla revidována resp. doplněna o dvoupruhové uspořádání. Kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR bylo pro tuto stavbu vydáno v roce 1999.

Realizace stavby byla rozdělena na tři etapy:

Nultá etapa: Domažlická – Vejprnická

Zahájena byla v roce 2009 úpravou napojení budoucího obchvatu na kruhový objezd na Borských polích vč. vybudování silniční spojky Domažlická – Vejprnická. Cena stavby činila 174 milionů korun.


První etapa: Domažlická – Chebská

Realizována byla od září 2012 do září 2014 za cenu 950 milionů korun. V rámci této 2,6 km dlouhé stavby došlo k silničnímu přemostění Slovanského údolí a dále napojení zadních Skvrňan na nově vybudovanou Regensburgskou ulici, která vyústila až na Chebskou ulici.

Podrobnosti v samostatném příspěvku Západní okruh Plzně: 1. etapa Domažlická-Chebská


Druhá etapa: Chebská – Karlovarská

Stavba zahrnující mostní estakádu přes údolí Mže od Chebské ulice nad Radčice, mimoúrovňovou křižovatku pod Sylvánem, napojení na Vinice, obslužnou komunikaci do Radčic a další součásti, byla realizována od dubna 2020 do února 2023. Celková délka nového úseku činí 3,3 kilometry a náklady na výstavbu dosáhly 2,2 miliard korun.

Podrobnosti v samostatném příspěvku Západní okruh Plzně: 2. etapa Chebská – Karlovarská


Parametry stavby

Navržené uspořádání komunikace je dvoupruhové (v každém směru jeden jízdní pruh) kategorie MS 9/80.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *