Dráha císaře Františka Josefa


Rubriky

Při stavbě železničního spojení Prahy s Vídní dostala pro svoji menší náročnost přednost varianta železniční trati přes Olomouc. Možnosti stavět železniční trať z Vídně přes České Budějovice do Prahy i s podmínkou, kterou si kladl stát, tedy že bude vybudováno i spojení z Českých Budějovic přes Plzeň do Chebu, se chopilo konsorcium významných šlechticů založené roku 1864 v čele s Janem Adolfem II. Schwarzenbergem, nazvané 14.6.1864 Dráha císaře Františka Josefa, tedy, k.k. privilegierte Kaiser-Franz-Josephs-Bahn, ve zkratce KFJB. Roku 1866 získala tato společnost koncesi ke stavbě železnice a již 8.9.1866 byla stavba prvního 135,771 km dlouhého úseku z Plzně do Český Budějovic zadána stavitelství bratři Klainové a Vojtěch Lanna. Tento první úsek byl předán do provozu 1.9.1868, další úseky Budějovice-Eggenburg 1.11.1869 a Eggenburg-Vídeň 23.6.1870. Úsek železniční tratě Plzeň-Cheb byl pak zprovozněn 28.1.1872.

Železniční trať byla 1.5.1884 zestátněna a vlastníkem se stávají Císařsko-královské Rakouské státní dráhy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *