Železniční trať Plzeň – České Budějovice


Rubriky

Železniční trať Plzeň-České Budějovice, označovaná v osobní jízdním řádu 190, byla vybudována společností Dráha císaře Františka Josefa jako součást trati Vídeň-České Budějovice-Plzeň. Délka této jednokolejné trati činí 136 km a maximální rychlost 120 km/h. Trať je elektrifikována v soustavě 25 kV/50 Hz. Elektrifikovaný úsek Plzeň-Blovice byl zprovozněn 1.4.1962

Průběh trati Plzní

Trať opouští železniční stanici Plzeň hlavní nádraží severovýchodním směrem. Poté se prudce stáčí k jihovýchodu a prochází seřaďovacím nádražím Lobzy, kde k trati zprava připojuje manipulační kolej areálu MOVO. Poté trať podchází ulici Lobezskou, kde je plánováno vybudování železniční zastávky Plzeň-Slovany. Následně trať podchází ulici Sušickou, stáčí se k jihu a vyúsťuje do nádraží Plzeň-Koterov. V jeho jižní části kříží přechod pro chodce na úrovni ulice Na Lipce, stáčí se k jihovýchodu, překonává silnici do Koterova a poté těsně za hranicí katastru města Plzně podchází dálnici D5.

 

Fotogalerie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *