Bývalý hřbitov u sv. Bartoloměje


Rubriky

Hřbitov kolem kostela sv. Bartoloměje na centrálním plzeňském náměstí existoval patrně samého počátku existence a fungování tohoto chrámu. Existenci dokládají například spory mezi zdejšími faráři a mnichy z obou klášterů o tom, kde by měli být zemřelí pohřbíváni z  první poloviny 14. století. V některých případech byl nutný i zásah krále.

O využívání hřbitova svědčí i nutnost jeho rozšíření na počátku 18. století.  V dubnu 1726 dochází ke zbourání několika krámků zámečníků, puškařů a cvokařů v prostoru mezi chrámem a dnešním biskupstvím, tehdejším arciděkanstvím. Tím byl vytvořen prostor pro zbudování nové hřbitovní zdi a dvou nových kostnic.

23.8.1784 bylo vydáno rozhodnutí o zrušení všech hřbitovů uvnitř města, a to z hygienických důvodů. Hřbitov u sv. Bartoloměje definitivně zaniká v roce 1799, kdy je zbourána i zeď kolem zrušeného hřbitova. Některé prvky výzdoby hřbitova byly přemístěny na jiná místa ve městě, např. socha sv. Judy Tadeáše, která nyní zdobí Rooseveltův, dříve Saský most.

Literatura
  • Kolektiv: Dějiny Plzně I, Od počátku do roku 1788, Plzeň: Západočeské nakladatelství v Plzni, 1965
  • Martinovský a kolektiv: Dějiny Plzně v datech, Plzeň: Nakladatelství Lidové noviny, 2004

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *