Bývalý hřbitov u špitálního kostela sv. Máří Magdalény


Rubriky

Hřbitov se rozkládal kolem špitálního kostela sv. Máří Magdalény na Pražském předměstí v místech nazývaných U Zvonu. V roce 1779 byl podán dokonce návrh na jeho rozšíření a zřízení kostnice. Zánik hřbitova přichází 23.8.1784 kdy bylo rozhodnuto, že z hygienických důvodů budou zrušeny všechny hřbitovy uprostřed města.

Kolektiv: Historický atlas města Plzně, Plzeň: Statutární město Plzeň, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha, 2009
Plánek na rozšíření hřbitova
Literatura
  • Martinovský a kolektiv: Dějiny Plzně v datech, Plzeň: Nakladatelství Lidové noviny, 2004
  • Kolektiv: Historický atlas města Plzně, Plzeň: Statutární město Plzeň, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha, 2009

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *