Městský obvod Plzeň 8 – Černice


Rubriky

Městský obvod Plzeň 8 – Černice tvoří jihovýchodní okraj města Plzně. Katastrální výměra tohoto městského obvodu činí 5 km2 a je zde 1288 obyvatel1.

Název obce Černice je patrně odvozen od osobního jména Černý, tedy obec lidí Černého.

První písemné zprávy o Černicích jsou z roku 1402 jako o součásti Plzeňského panství. Roku 1418 zde uvádí berní kniha 27 hospodářů. Ji ž v této době v obci existoval mlýn. Koncem 15. století dochází významnějšímu rozvoji obce. Roku 1496 by v Černicích po vzoru Bolevce založen velký rybník. Krátce po roce 1500 byli v Černicích už tři rybníky. Rybníkářství zde vydrželo do 19. století. Menší rybníky zanikají před rokem 1738, velký roku 1836. Dnes tato místa připomíná jen pomístní název Nad Rybníkem. V dalším období počet usedlostí z různých důvodů (mor, hospodářské příčiny apod.) klesal na 18 v roce 1549, 17 roku 1067 a 14 v roce 1655.

K dalšímu významnému rozvoje obce dochází v 18. století., kdy je ovci již opět 27 usedlostí a 160 obyvatel.

Díky blízké Plzni docházelo v dalších obdobích k růstu počtu obyvatel, roku 1869 541 obyvatel, 1900 809 obyvatel a roku 1930 už 1560 obyvatel.

Zajímavostí Černic bylo pálení kvalitního vápna primitivním a nákladným způsobem v hlubokých kruhových, dole užších jámách, do kterých se vkládala vrstva kamene a uhlí, která se zapalovala z vedlejší užší jámy propojené kanálem. Takových jam zde bylo 12. Poslední zanikla roku 1910. V obci rovněž vznikají díky ložiskům kvalitní hlíny i cihelny. První se datují do roku 1840, první kruhovou cihelnu zřizuje V. Ulč roku 1909. Ve 20. letech 20. století zde již bylo 6 cihelen, z toho 3 kruhové.

V letech 1828-1831 byla v blízkosti obce postavena státní silnice Plzeň – Nepomuk.

Historie černické krčmy sahá do dob husitství. Do současné doby se zachovali objekty lidové architektury z 18. a 19. století. Např. na návsi pseudohistorická kaple z roku 1875. Ze stejného období jsou i boží muka u hřbitova (1742) a při cestě do Radobyčic (1712).

Původně byly Černice přiškoleny do Starého Plzence, od roku 1826 se učilo v domku učitele, roku 1844 byla postavena vlastní budova školy v Černicích a roku 1887 současná budova školy.

Roku 1911 zde byla zřízena poštovna a zaveden telefon.

Roku 1942 došlo k připojení Černic k Plzni. Hromadná doprava však až do roku 1944, kdy byla zřízena autobusová linka Slovany-Černice, neexistovala (tramvaj končila Na Homolce a dále pěšky). Tato byla 18. 10. 1953 nahrazena trolejbusovou linkou Bolevec-Doudlevce-Černice.

V roce 1952 vzniká v Černicích JZD. V roce 1964 dochází díky intenzivnímu zemědělství k odloučení Černic od města a připojení k zemědělskému okresu Plzeň-jih. V roce 1976 byly Černice opět připojeny k Plzni. V roce 1992 vzniká samostatný městský obvod Plzeň 8 – Černice.

Prameny a literatura

  • Bělohlávek Miroslav: Plzeňská předměstí, Plzeň: Nava, 1997

 


Poznámky:
  1. k 1.1.2011 dle údajů MVČR, vč. cizinců []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *