Městský obvod Plzeň 7 – Radčice


Rubriky

Městský obvod Plzeň 7 – Radčice je situován do severozápadní části města Plzně, má katastrální výměru 4,07 km2 a 1018 obyvatel1.

Název obce Radčice je odvozen od pojmenování lidí Radkových.
Historie zdejšího osídlení je velmi bohatá a sahá až do mladší doby kamenné, do které je datován nález pohřebiště v blízkém lese Kyjov do doby bronzové. V 2. tisíciletí před naším letopočtem dochází k přesídlení přímo do údolí Mže, které trvá přes dobu hradištní kolem 10. století až do 12. století, kdy je patrně plaským klášterem založena nová ves Radčice. První písemná zmínka o vsi je pak z roku 1319, kdy plaský klášter vyměnil s Dětřichem z Brda vsi Močidlice a Stvolny za Radččice. Další zpráva je až z roku 1454 kdy se část obce spolu se skalou k lámání kamene dostává ke křimickému panství. Radčice byly významně zasaženy Mansfeldovým obléháním Plzně. V roce 1651 bylo v obci 16 bytových stran, 10 usedlostí a panský dvůr a 50 až 55 lidí. V roce 1713 v období klidu bylo v obci 14 sedláků, 5 chalupníků, 6 podruhů a pastýř, kovář a zedník. V roce 1790 zde bylo 28 domovních čísel, v roce 1836 33 a 276 obyvatel. Tehdy zde již byla i hospoda. Roku 1895 zde bylo 50 domů a 381 obyvatel, roku 1921 73 domů a 538 obyvatel, roku 1930 107 domů a 728 obyvatel a roku 1970 249 domů a 918 obyvatel. V roce 1906 postavil Dr. Jaroslav Lobkowicz poblíž Radčic vilu zvanou Zámeček, která stavebně napodobuje Konopiště. Dřívější cesta z Plzně do Radčic vedla přes Saský most, Lochotín, polní cestou nad Lüftnerkou a Dominikánským lesíkem (dnes zámečkem). Pěší cesta vedla přes dřevěnou lávku u Kalikovského mlýna a dále pěšinou (více vpravo od dnešní cesty) přes Mazíny2.Pro zkrácení cesty byl postaven v roce 1905 firmou Müller a Kapsa most se secesním vzhledem. Děti z Radčic docházely do školy v Křimicích, v roce 1898 byla postavena vlastní škola. Most přes Mži do Křimic byl vybudován v roce 1918.V roce 1910 vzniká Sbor dobrovolných hasičů. V obci byl rovněž mlýn z poloviny 60. let 19. století a parní cihelna. Na lukách u zámečku bylo roku 1913 postaveno přírodní divadlo. Zaniklo v roce 1921. Na okraji obce stojí barokní boží muka z roku 1733 s hranolovým sloupem a kapličkovým nástavcem se čtyřmi reliéfy ze života Kristova. Na návsi stojí kaplička s pseudobarokním štítem z 19. století, barokní sochy sv. Barbory, sv. Františka a sv. Josefa jsou z 18. století.

Za druhé světové války byla obec při náletu 23. 5. 1943 silně poškozena a 17 lidí přišlo o život.

V roce 1976 byly Radčice připojeny k Plzni, od roku 1990 tvoří samostatný městský obvod Plzeň 7 – Radčice.

Nedaleký les Kyjov nese název po středověkém hradu Kyjově ze 14. století, který však již v 15. století zpustl. V polesí je kaplička sv. Panny Marie postavená na místě zavěšení svatého obrázku Panny Marie Pomocnice křesťanů. Kaplička byla přistavěna k dubu tak, že strom byl za oltářem. V roce 1894 byla kaple vysvěcena.

Prameny a literatura

  • Bělohlávek Miroslav: Plzeňská předměstí, Plzeň: Nava, 1997

 


Poznámky:
  1. k 1.1.2011 dle údajů MVČR, vč. cizinců []
  2. louky mezi zámečkem a městem pojmenované podle majitele, račického Sedláka Jana Mazína připomínaného roku 1533 – byly častým předmětem sporu mezi křimickou vrchností a ostatními sousedy; prováděny byly tzv. výchozy, tedy komisionální obhlídky za účasti svědků, zejména pamětníků []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *