Petrovská díra

Jeskyně Petrovská díra resp. Velká Petrovská díra, vzniklá erozní činností vody ve skalním výchozu...

Okrouhlík

Vrchol Okrouhlík s nadmořskou výškou 386 metrů nad mořem je nejvyšším bodem Přírodní rezervace Petrovka....

Studánka Viktorka

Studánka byla na místě původního prameniště v údolí Radčického potoka obnovena v roce 2013 radčickým...

Kozí pec

Sklaní útvar Kozí pec ve nachází v lesním porostu na severozápadním okraji města Plzně v údolí...

Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod...
Stránka 2 z 52