Smírčí kříž na Dostálce


Rubriky

Smírčí kříž zvaný též křížový kámen na Dostálce je 86 cm vysoký a 56 cm široký pískovcový blok s již silně zvětralými rysy dvou křížů. Horní latinský kříž v podobě pozitivního reliéfu, spodní reliéf je kříž rovnoramenný. V roce 1985 byl kříž kvalifikovaně restaurován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *