Vodojem Radčice


Rubriky

Vodojem RadčicePři dnešní cestě domů „zkratkou“ přes Radčice mi padla do oka zajímavá betonová stavba nad Radčicemi. Původně jsem se domníval, že se jedná o cosi kanalizačního, ale ne, je to vodojem. A teď, při pohledu na letecké foto oné lokality vidím, že se nejedná ani o novostavbu, neboť zde již jakási podzemní stavba zachycena je. Ostatně si teď uvědomuji, že opodál byla halda suti.
Nová betonová stavba je tvořena centrální částí rozdělenou podélně na dvě komory, obslužnou komorou v horní části a druhou v dolní částí. V horní části je vodojem napojen na PVC rozváděcí řad o světlosti 110 mm v tlakovém pásmu VDJ Sylván do tohoto vodojemu. V dolní části pak litinový rozváděcí řad o světlosti 100 mm v 1. tlakovém pásmu Radčice zásobuje tento městský obvod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *