Nová Hospoda


Rubriky

Městská čtvrť Nová Hospoda se nachází v západní části městského obvodu Plzeň 3 v katastrálním území Skvrňany.

Z prehistorické doby bronzové kolem 15. století př. n. l. je zachováno v lese západně od dnešní osídlené části Nové Hospody kolem sta mohyl, což svědčí o osídlení rodovými skupinami již v tomto období. Nálezy z mohyl, šperky, nádoby, jsou uloženy v Západočeském muzeu.

Další osídlení této oblasti je datováno až přibližně do roku 1690, kdy na rozhraní křimického a městského plzeňského panství vzniká při bavorské silnici dvůr nazývaný Grünhof. Avšak historicky doložena je osada až v roce 1713 v tzv. tereziánském katastru. Při dvoře na panském pozemku vzniklém vykácením části zdejšího lesa vzniká hospoda, zvaná Hospoda Zeleného dvora, a další čtyři poddanské chalupy. Odtud vzniká název osady Nová Hospoda, přičemž Grünhofem je nazýván pouze dvůr. V 18. století vzniká poblíž na skvrňanských městských pozemcích myslivna. Prudký nárůst počtu obyvatel v 18. století byl spojen především s blízkou hornickou činností, zejména pak po likvidaci hornické kolonie na Valše v souvislosti s uzavřením thurntaxiských dolů. Tehdy Nová Hospoda katastrálně i správně příslušela k Vejprnicím. Patrně v souvislosti s okolní důlní činností se však Nová Hospoda potýkala s velkým nedostatkem vody. Pro celou osadu byly k dispozici jen dvě studny a to 33 metrů hluboká tzv. „stará studna“ s velmi tvrdou vodou a 31 metrů hluboká tzv. „školní studna“ původně vyhloubená pro potřeby zdejší školy. Škola vznikla v roce 1902 nejprve jako pobočka vejprnické školy, osamostatněna byla roku 1908 a roku 1963 pro malý počet žáků zrušena. Na počátku 20. století byl v obci obchod Západočeského konzumního družstva (založeno 1. 9. 1918) a tři menší krámky. V roce 1949 začal do obce dojíždět z Plzně autobus, roku 1955 sem byla zavedena trolejbusová linka. V květnu roku 1945 zde byl ustaven místní národní výbor Nová Hospoda ve Vejprnicích, poté zřízena osadní samospráva a v roce 1950 byla Nová Hospoda připojena správně k Plzni, a to k obvodové radě I. Roku 1954 zde vzniká obvodní národní výbor, který však roku 1960 z ekonomických důvodů zaniká a Nová Hospoda se stává součástí Obvodního národního výboru Plzeň 3, dnes Městského obvodu Plzeň 3.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *