Kampus lékařské fakulty


Rubriky

Záměr vybudovat v prostoru mezi Fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně a Karlovarskou ulicí kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je již staršího data. Konkrétních rysů tento záměr začal nabírat na počátku tohoto tisíciletí v souvislosti s odkupem potřebných pozemků od města. Spolu s tím začaly vznikat různé návrhy na podobu tohoto areálu. Od roku 2008 již dochází k realizaci záměru a to nejprve směrem k dotacím (2010) a od září 2012 i k prvním terénním pracím na stavbě 1. etapy Univerzitního medicínského centra (UniMeC) a Biomedicínského centra. Autorem architektonického řešení je AS Projekt, s.r.o. a zhotovitelem firma GEMO Olomouc s.r.o. Náklady na stavbu 1. etapy Univerzitního medicínského centra by měly činit 218,3 mil. Kč s plánovaným dokončením v září 2014 a v případě Biomedicínského centra 500,6 mil. Kč s termínem dokončení červen 2015. Univerzitní medicínské centrum, umístěné v sedmipodlažní budově, bude sloužit pěti teoretickým ústavům fakulty: Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Celková užitná plocha bude činit více než 5000 m2. Laboratoře nového biomedicínského centra o ploše 4000 m2 budou v dalších dvou nižších budovách.
Jedna z architektonických studií:

Zamýšlená finální podoba kampusu:
Vizualizace kampusu lékařské fakulty v Plzni

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zahájena v září 2012 terénními pracemi , na které navázal v říjnu 2012 archeologický průzkum lokality.


Vizualizace: Webové stránky Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-3211.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *