Kolonie Na Jánské


Rubriky

První dělnickou kolonii Na Jánské nechal vystavět plzeňský podnikatel Jan Kleissl (1829-1876) zhruba v prostoru dnešních ulic Dělnická, Kleisslova a Lochotínská. Jednalo se o celkem 46 domků podle plánů ing. Tomáše Kiliána, jejichž výstavba pod vedením zednického mistra Karla Šnepa započala 25.4.1870 a dokončena byla v roce 1880. Součástí komplexu byla i tzv. Kleisslova vila). Domky byly pronajímány za rožní nájem 30 zlatých, nebo 36 zlatých, pokud měl domek zahrádku. Ústřední domek byl doplněn věžičkou s bání, do které byl vložen pamětní list o založení kolonie i o poměrech doby.
Název Na Jánské je dle jednoho pramene odvozen od jména zakladatele, podle druhého podle sošky sv. Jana Nepomuckého, která byla na jednom z  domků.
Kolonie byla na jihu ohraničena areálem Kleisslovy vily, dále byla přibližně západovýchodním směrem orientovaná Kleisslova ulice a první blok řadových domků, rozděllený dvěma prolukami na tři samostatné bloky s  vnitroblokem. Následně druhá ulice (Dělnická) a třetí řada domků v  jejíchž středu stála vyšší budova se zmiňovanou věžičkou a na obou koncích řady opět vyšší domky. Na západě byla kolonie ohraničena dnešní Lochotínskou ulicí, na východě pak ulicí Karlovarskou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *