Zátiší

Zátiší bývala součást samostatné obce Skvrňany nacházející se po obou stranách Domažlické ulice mezi bývalou cihelnou a Skvrňanským...

Košutka

Místní název pro čtvrť na severním okraji Plzně při cestě do Karlových Varů. Jméno původní osadě kameníků a hrnčířů dal stejnojmenný...

Lhota

Historie Historie Lhoty u Dobřan, jak zněl neoficiální název obce před připojením k Plzni, sahá na počátek 13. století a je spojována s pány z...
Bručná

Bručná

Při císařské silnici z Plzně do Nepomuku a Českých Budějovic si v roce 1833 postavil jakýsi Matas, zvaný po chalupě Bručil, hospodu. Bručil se...

Červený Hrádek

Červený Hrádek tvoří severovýchodní okraj městského obvodu Plzeň 4 a rozkládá se na katastrální výměře 4,47 km2. Označení Červený...

Dolní Vlkýš

Obec Dolní Vlkýš rozkládající se při samém severozápadním okraji městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, se stala součástí Plzně 1.1.2003 jako...

Valcha

Městská čtvrť Valcha se nachází při samém jihozápadním okraji města Plzně na katastrální výměře 23,63 km2. Název je odvozen od soukenické...

Božkov

Městská část Božkov se nachází při východním okraji města Plzně na katastrální výměře 6,47 km2. První písemná zmínka o vesnici Božkov,...

Doubravka

Městská čtvrť Doubravka je dominantou severovýchodní části Plzně na celkové katastrální výměře 6,24 km2. První zpráva o Doubravce pochází...

Doudlevce

Vznik názvu Doudlevce je spojen se slovanským osídlením a značí obydlení lidmi z Dúdleb, z dúdlebského slovanského kmene.  Název je zmiňován...
Stránka 1 z 4