Velké divadlo

Pro stavbu nové budovy městského divadla, které by svou kapacitou a možnostmi odpovídalo potřebám rozvíjejícího se města, byl vybrán pozemek tzv. nad rybníčkem. Dne 20. 12. 1895 bylo započato s přípravnými pracemi. V červnu 1896 byla vypsána veřejná architektonická soutěž, kdy ze 13 projektů byl k realizaci byl ze 13 přihlášených návrhů vybrán projekt Antonína Belšánka. Stavební práce byly zahájeny v lednu 1899. Autorem strojního zařízení jeviště byl inspektor vídeňského Burgtheatru F. B. Bretschneider, železné konstrukce byly dodány Škodovými závody, elektrické osvětlení projektovala firma Bartelmus, Donát a spol., avšak realizoval úspornější František Křižík. Pokračovat„Velké divadlo“

Loutkové divadlo v Boudě

Loutkový divadelní soubor působí pod různými názvy (Loutkové divadlo při Sokolu Plzeň III, od roku 1953 Loutkové divadlo Závodního klubu ROH Průmstav, Loutkové divadlo odborového domu, od 80. let 20. století Divadlo v Boudě a od roku 1991 Spolkové loutkové divadlo V Boudě)  již od roku 1928. Ve zdejších prostorách M-Klubu působí soubor od roku 1998.

Oficiální webové stránky souboru divadla V Boudě.

Nové divadlo

Původní záměr
Publikováno 1.6.2011
Záměrem projektu je uspokojit plzeňské potřeby po moderním multifunkčním divadelním zařízením, které nabídne zázemí pro operu, činohru, operetu, muzikály či koncerty, stejně tak jako pro výstavy nebo studiové scény. Tento objekt, budovaný na nevyužitém prostoru mezi Jízdeckou ulicí a Palackého náměstím, nejen že nahradí již nedostačující prostory Komorního divadle, ale nabídne rovněž prostor pro další činnosti, jako je baletní škola či zázemí pro neprofesionální scénu nebo výuku. Koncept vychází z primárního prostoru s hledištěm pro 500 diváků a případnou doplňkovou scénou, která pojme případně dalších 200 diváků. Pokračovat„Nové divadlo“