Studánka Viktorka

Studánka byla na místě původního prameniště v údolí Radčického potoka obnovena v roce 2013 radčickým...

Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod...