Rajhna

Též „platea Rajhna“ byla středověká ulice na Skvrňanském přesměstí ležící údajně nedaleko tehdejšího židovského hřbitova.. Její poloha by mohla odpovídat zhruba dnešní Jízdecké ulici, avšak není to dosud nijak prokázáno či doloženo. Situaci by mohl pomoci objasnit záchranný archeologický výzkum v místě nově budované divadelní budovy v Jízdecké ulici zahájený na jaře 2011.