Rajhna

Rajhna

Též "platea Rajhna" byla středověká ulice na Skvrňanském přesměstí ležící údajně nedaleko tehdejšího židovského hřbitova. ((Josef Strnad,...