Železniční most v Doubravecké ulici

Železniční most převádí železniční dopravu na trati Plzeň – Žatec přes Dobraveckou ulici. Současně je po mostě vedena trať k seřaďovacímu nádraží Plzeň – Doubravka a rovněž napojuje Depo kolejových vozidel Plzeň. Díky tomuto mostu je pro silniční dopravu zpřístupněna západní část Doubravecké ulice s areálem Plzeňské teplárenské a ulice Na Sklárně s mj. dnes už nepoužívanou zadní branou areálu Plzeňského Prazdroje. Pokračovat„Železniční most v Doubravecké ulici“

Železniční most Gambrinus

Most v současné podobě byl vybudován na konci 80. let 20. století. Pamětní deska na nosníku uvádí konkrétně rok 1987 a odkaz na společnost DIZ Škoda Plzeň. Přemostění nově budované čtyřproudové silnice I/26 nahradilo původní most, jehož zbytky se v dané lokalitě mezi dnešním mostem a podchodem pro pěší dá ještě vytušit – viz samostatný článek Bývalý most v ulici U Prazdroje. Pokračovat„Železniční most Gambrinus“

Železniční mosty přes Mikuláškou ulici

Železniční mosty přes Mikulášskou ulici prakticky propojují železniční stanici Plzeň hlavní nádraží s jejím západním zhlavím a to ať už jde o trať do Chebu, Klatov či Domažlic. Z pohledu silniční přepravy tvoří tento úsek poměrně úzké dopravní hrdlo v napojení Slovan na zbytek města, neboť se zde stýká automobilová a tramvajová přeprava a pochopitelně i chodci.

Pokračovat„Železniční mosty přes Mikuláškou ulici“