Borek

Ves uváděna též jako Mnichovský Borek. Zaniklá obec stávala při cestě z  Bolevce do Třemošné. Za svůj název vděčí patrně jednak okolnímu borovému lesu a poté skutečnosti, že byl po určitý čas majetkem františkánského kláštera. Dnes ji připomíná již jen pomístní název lesní trati východně od této silnice.

Historie
První údaj o vsi je datován do roku 1454. V plzeňské Soudní knize č. 2 na fol. 24 je k 27. 5. tohoto roku. Roku 1459 je františkánský klášter v Plzni na pokyn papeže Pia II odevzdán observantům, což následujícího roku potvrdil i král Jiří z Poděbrad. V souvislosti s tím majetek kláštera přešel do správy plzeňské obce včetně obce Borek. Roku 1543 jsou v Borku uváděny 4 pusté dvory. Po roce 1560 již o vsi nejsou žádné zmínky. Místní obyvatelé patrně přesídlili do blízkého Bolevce, pole a louky byly zatopeny rybníky či zalesněny.

Při studiu historických pramenů Borku je nejzásadnější komplikací přítomnost Štěnovického a Nebílovského Borku na jih od Plzně, což vede k možnosti záměn. Mezi takovou zjevně patří i skutečnost, že počínaje J. Strnadem je od roku 1886 uváděno znovuosídlení Borku po roce 1460. Tento omyl je vyvrácen až P. Rožmberským roku 1993.

Lokalizace a popis