Výjezdové stanoviště záchranné služby Doubravka


Dne 1.3.2017 by uvedeno do provozu nová výjezdové stanoviště Záchranné služby Plzeňského kraje. Předchozí stanoviště fungovalo do roku 2000 v Nemocnici u sv. Jiří. Ve zrekonstruovaném objektu na adrese Ke. sv. Jiří 2/3 tak nyní sídlí jedna výjezdová skupina rychlé zdravotní pomoci, tedy výjezdová skupina bez lékaře.

Procháskův ústav

Budova byla vybudována jako Jubilejní okresní dětský domov v Plzni. Vlastní siročinec určený pro osiřelé děti příslušné k Plzni, byl založen v roce 1879. Postupně se během let stěhoval na různá místa. Po spojení se záměrem okresního zastupitelstva byl vybudován tento Jubilejní okresní dětský domov v Plzni. Přípravné práce byly zahájeny již v roce 1928 (v roce 10. výročí samostatného státu, proto jubilejní) a svému účelu začal sloužit v roce 1931. Svému současnému účelu, tedy pro potřeby lékařské fakulty Karlovy university jako sídlo teoretických ústavů byla budova předána po 2. sv. válce. Vznik plzeňské lékařské fakulty lze datovat ke dni 26. října 1945, tedy ke dni rozhodnutí vlády, o čemž dne 27. října 1945 vydal dekret číslo 135 prezident republiky Dr. Edward Beneš. Vlastní přípravy na zřízení tohoto pracoviště trvaly pouhých 70 dnů. Oficiální otevření této „pobočky lékařské fakulty university Karlovy“ bylo dne 16. 12. 1945.

Fodermayerův pavilon

3.11.1906 byl otevřen chorobinec s kapacitou 70 lůžek, jehož výstavba a následný provoz byl zajištěn díky nadaci měšťana Augustina Fodermayera, pro kterou získal Fodermayer prostředky prodejem dvou právovarečných domů čp. 167 a čp. 168. Vlastní stavba byla realizována v letech 1904 až 1905. Původní název ústavu založeného již roku 1902 zněl „Císaře a krále Františka Josefa I. chorobinec, založil Augustin Fodermayer v  Plzni“, který byl v roce 1920 přejmenován na „Chorobinec Augustina Fodermayera“. Správa chrobince byla realizována sedmičlenným kuratoriem (5 členů volených zastupitelstvem města Plzně, 2 členové okresním zastuopitelstvem). Na náklady okresní správní komise byla budova v roce 1921 zvýšena o jedno poschodí, aby pojala nemocné i z plzeňského okresu. V roce 1942 sem přesídlilo samostatné oddělení neurologie a psychyatrie vyčletěné z interního lékařství. Budova byla nazývána též Fodermayerův ústav nebo Kuffnerův pavilon (do konce 80. let). Dnes v budově sídlí Onkologické a radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.