U kamenného muže

Jedná se o pískovcovou skálu v údolí Radčického potoka, v jejíž spodní části je patrný zbytek vytesaného reliéfu. Původ tohoto reliéfu je...