33. základní škola

33. základní škola Plzeň, na adrese Terezie Brzkové 31, byla otevřena 4.9.1978 jako třetí z komplexu škol nového sídliště ve Skvrňanech. Nutno podotknout, že v době otevření nebyla škola ještě zcela dokončena (družina, jídelna, kuchyně, 2 tělocvičny a bazén). V první roce školu navštěvovalo 520 žáků na především I. stupni, přičemž 164 v šesti prvních třídách. 1.9.1981 získává škola statut sportovní školy. Mezi další významné události patří otevření skateboardové dráhy (1998), otevření dopravního hřiště (2001), umělý trávník na fotbalovém stadionu (2003), dokončení areálu vč. víceúčelového hřiště a tartanové dráhy (2005), pojmenování areálu po Josefu Žaloudkovi (2006), volejbalové hřiště s umělou trávou (2008).
33. základní škola

15. základní škola Plzeň

15. základní škola se nachází v ulici Terezie brzkové v Plzni – Skvrňanech. Její vznik je datován do roku 1997 kdy tato škola vzniká sloučením 29. a 30. základní školy v Plzni. V roce 2002 je ke škole připojena i 5. základní škola v Plzni a v roce 2004 základní škola v Křimicích, která se tak stala odloučeným pracovištěm 15. základní školy.