Kříž nad Pramenní ulicí

Kříž nad Pramenní ulicí

Docela zajímavě utajený křížek nad údolím Pamenní ulice. Lze jej najít těsně za plotem areálu FN Plzeň na Lochotíně, ale vstup možný není....
Kostelík U Ježíška

Kostelík U Ježíška

Historie kostelíka U Ježíška, dříve též Nejsvětějšího Jména Ježíš, sahající snad až do závěru 17. století, není zcela známa. Jisté je,...
Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Jednolodní gotický kostel sv. Mikuláše a sv. Anny dal roku 1406 postavit plzeňský velmi zbožný a patrně i bohatý měšťan, malíř Vít na svém...

Chrám sv. Anny

Barokní kostel sv. Anny a sv. Růženy Limské v Bezručově ulici čp. 463 v Plzni byl postaven v letech 1712 až 1735 Jakubem Augustonem (v kostele je...
Kostel sv. Martina a Prokopa

Kostel sv. Martina a Prokopa

Původním záměrem z března 1904 byla přístavba dosavadní školy, která by zahrnovala i kapli. Vzápětí 22.4.1904 však byl podán návrh, aby kaple...
Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých v Plzni, který se nachází na táhlé vyvýšenině cca 1,2 km od centra města, je jedním z nejstarších plzeňských kostelů a...
Kostel Panny Marie Růžencové

Kostel Panny Marie Růžencové

Kostel Panny Marie Růžencové v Plzni, je farním a také jediným kostelem farnosti Plzeň-Slovany. Vlastní stavba se nachází v centru Jiráskova...
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Plzni a jeho historie je pevně spojena s působením Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (CSsR), tedy Otců...
Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří od západu Okolnosti založení kostela jsou opředeny řadou nejasností a pochybností, neboť neexistují žádné písemné zprávy z...
Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje

Katedrála sv. Bartoloměje je dominantou Plzně a se svými 102,26 metry výšky kostelní věže bezesporu i dominantou mezi kostely v České republice...
Stránka 4 z 4