Pytlíkovy sady

Pytlíkovy sady

Pytlíkovy sady (pojmenované po Adolfu Pytlíkovi) byly založeny roku 1909 Okrašlovacím spolkem, tedy Jednotou pro zakládání sadů na stráni nad...
Lesopark Přátelství, Lobzy

Lesopark Přátelství, Lobzy

Park vybudován dle návrhu Valentina Čočka v místě pískovcového lomu v roce 1934 na počest Luďka Pika. V roce 1997 instalována pamětní...
Strom prezidenta Václava Havla

Strom prezidenta Václava Havla

Poslední strom (javor stříbrný, Acer saccharinum L.) vysazený v Aleji Svobody společně prezidentem ČR Václavem Havlem a velvyslankyní USA v České...
Husova lípa

Husova lípa

Husova lipa byla vysazena v Borském parku 18.4.1915 u příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana...
Borovice u Košináře

Borovice u Košináře

Borovice lesní (Pinus sylvestris) poblíž sádek u rybníka Košinář. Výška stromu je 19 metrů, obvod kmene pak 246 cm. Od 3. května 2006 je strom...
Smrk Troják

Smrk Troják

Smrk ztepilý (Picea abies) se nachází v polesí Lány cca 750 m severozápadně od křižovatky silnic do Záluží a Ledců. Stáží stromu je cca 140...
Koterovská lípa

Koterovská lípa

Koterovská lípa se nachází u koterovského mlýna na ostrově tvořeném Úslavou a náhonem k mlýnu. Dutina uvnitř kmene je zakrytá. Výška stromu je...
Körnerův dub

Körnerův dub

Tento strom, dub letní (Quercus robur) , býval součástí Kodetovy zahrady, kam jej začlenil zahradní architekt Josef Kumpán. Nyní je obklopen...
Stránka 2 z 3