Klášter řádu Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)


Rubriky

Klášter řádu Nejsvětějšího Vykupitele – CSsR (Redemptoristé) byl zřízen v tzv. Vaňkově vile na Klatovské třídě, kdy činnost byla zahájena 18.6.1906. Součástí kláštera byla i kaple. Budova byla v letech 1935 až 1936 přestavěna. Řeholníky byl objekt opuštěn na nátlak koministického režimu dne 13.4.1950, kdy StB budovu v noci obsadila, řádový majetek zabavila a členy řádu internovala mimo Plzeň. 6.6.1950 se Jednotný národní výbor usnesl na přidělení kláštera (stejný osud postlihl i klášter plzeňských františkánů a dominikánů) zdravotním, školským či sociálním institucím. Dnes zde sídlí Policie ČR.

Vstup do klausury koleje z kostela sv. Jana Nepomuckého
Vstup do klausury koleje z kostela sv. Jana Nepomuckého

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *