Obchodní dům PRIOR


Rubriky

Prior, K-Mart, Tesco. Tak se podle vlastníka či provozovatele označovala a označuje ikonická budova stojící na konci Americké třídy poblíž Hlavního vlakového nádraží, i budoucího nádraží autobusového, tedy na jednom z nejrušnějších míst Plzně. Jeden z prvních plnosortimentních obchodních domů ČSSR PRIOR (dříve byl realizován OD Hornát v Košicích a PRIOR Bratislava), byl veřejnosti otevřen 20. září 1968. Projekt na tento obchodní dům vznikal již na přelomu let 1959 a 1960, kdy interní soutěž Krajského projektového ústavu v Plzni vyhráli architekti Zbyněk Tichý, Václav Zoubek a Jaroslav Peklo. Výstavba domu probíhala v letech 1965 až 1968 s náklady přes 40 mil. korun. Ke kolaudaci hotové stavby došlo paradoxně až v roce 1977, devět let byl tedy provoz obchodního domu v režimu výjimky a to zejména kvůli statickým závadám na stropní konstrukci, které byly řešeny dodatečným provlečením I nosníků pod železobetonovou deskou. I tak dosahovala nosnost podlahy jen 350 kg/m2. Problémy vykazovalo i mikroklima budovy, což si vyžádalo celkovou rekonstrukci vzduchotechniky v roce 1977. Tehdy byla překryta lepenkou i původní sklobetonová klenba v druhém poschodí o rozměrech 12×24 m (2 modulová pole). Konstrukčně bylo použito tehdy neobvyklých je 5 betonových sloupů o průměru 100 a 60 cm nesoucích podlahu o ploše 1660 m2 (modul monolitického betonu 12×12 metrů). Velkorysé bylo i osvětlení o intenzitě 500 namísto tehdy běžných 200 luxů. Signifikantní je řešení velké části obvodového pláště z modulů eloxovaného hliníku. Na severním a západním průčelí je místy použito i černých opaxitových výplní. Východní a jižní průčelí je na úrovni parteru prosklené (zde jsou umístěny i hlavní vstupy do objektu), stejně tak je prosklený pás pláště pod střešní římsou. Pohyb mezi podlažími umožňují eskalátory (v době otevření byly velkou zvláštností objektu), výtahy a schodiště, zejména hlavní dvojramenná schodiště s travertinovým obkladem a zábradlím s průsvitnými výplněmi, jedno v jihozápadní části a druhé severovýchodní části budovy. Prodejní plocha 5670 m2 zahrnovala drobné průmyslové zboží a sport v suterénní samoobsluze, elektro, průmyslové zboží a kusový textil v přízemí, konfekci, obuv a galanterii v prvním poschodí a nábytek, bytový textil a galanterii v druhém poschodí. Mimo čtyřpodlažního prodejního traktu byl ještě osmipodlažní skladovací trakt (vždy dvě podlaží skladovacího traktu o výšce 2,7 m odpovídala jednomu podlaží prodejního o výšce 5,4 m) a drobné dvojpodlažní západní křídlo. Zde bylo zázemí jako sklady, kanceláře, jídelna, učňovské středisko a další. Z uvedeného vyplývá, že původně sortiment PRIORu nezahrnoval potraviny, ty přibyly až později. V roce 1982 došlo v budově k rozsáhlému požáru, který si vyžádal rozsáhlou rekonstrukci. V roce 1988 byly vyměněny obvodové hliníkové panely, které dodalo Aero Vodochody n.p., v roce 1990 došlo k výměně eskalátorů. Na počátku 90. let 20. století koupila síť obchodních domů PRIOR, tedy i ten v Plzni, americká společnost K-Markt a v roce 1996 britský obchodní řetězec TESCO, který provedl rozsáhlejší stavební úpravy.  Nejzásadnější je instalace příhradových rámů na střechu objektu, na které byly dodatečně zavěšeny stropní konstrukce jednotlivých poschodí a tím zvýšena nosnost a zlepšeny statické vlastnosti objektu. Společnost TESCO po letech provozování tohoto domu uvažovala o jeho rozšíření až k zastávkám MHD. Kvůli komplikacím s urbanistickou studií a následným využitím této lokality však ze záměru sešlo a vlastníkem již poměrně zchátralé budovy vyžadující komplexní rekonstrukci se stává společnost Department store Plzeň s.r.o., patřící do skupiny Amádeus Václava Klána spojeného s plánovaným projektem obchodního centra CORSO na Americké třídě v Plzni. TESCO zde tak bylo v provozu naposledy 15.10.2017. V tu dobu zde pracovalo přibližně 90 zaměstnanců. Pro zajímavost na počátku 80. let jich bylo bezmála 600. Svoji obchodní činnost by v této budově měl dle informací na plakátech na hrazení kolem budovy od dubna 2018 provozovat řetězec LIDL. Dění kolem budovy tomu však moc nenasvědčuje. Nějakou činnost prozrazuje jen sem tam sporadická přítomnost nějakého dělníka v přilbě. Určitě však tato činnost nesměřuje k tomu, aby už v dubnu vypadala tato budova jako na skicách, které jsou umístěny na plachtách visících na ohradě kolem areálu. Svědčí o tom i fakt, že tyto úpravy jsou konány v rozsahu nevyžadujícím stavební povolení ani ohlášení, jak vyplývá z prohlášení projektanta úprav firmy TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Fotogalerie

Exteriér

Interiér

Skici uvažované podoby budovy dle obchodního řetězce LIDL


Zdroje:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *