Startuje rekonstrukce mostu generála Pattona


Rubriky

V letošním roce odstartuje mimo již zahájené rekonstrukce mostů v Mikulášské ulici i dlouho připravovaná rekonstrukce mostu Generála Pattona. Tedy, popravdě, ona už v tichosti začala. Již v prosinci totiž bylo předáno staveniště a teď se čeká na první práce. Ty by měly započít 13. března 2017 a trvat následujících 24 měsíců. Dodavatelem stavebních prací je společnost Colas CZ, na kolejové trati se bude podílet i specializovaná Colas Rail. Celkové náklady by měli činit 140 milionů, z toho ŘSD zaplatí 105 milionů, zbytek půjde z rozpočtu města Plzně (zejména týkající se tramvajové tratě). Záruka za dílo bude 7 let. Jako první by měl být zbourán a následně nově vystavěn most směrem z centra na Lochotín, v roce 2018 pak i most v opačném směru. Rekonstrukce bude zahrnovat komplexní opravu spodní stavby, nosné konstrukce, novou vyrovnávací spojovací desku, nové uložení tramvajové tratě a dalších prvků. Současně bude směrem do centra rozšířen počet jízdních pruhů na 3. Ostatně o tento jeden pruh vyhrazený pro MHD, autobusovou dopravu či pro vozidla IZS by měla být rozšířena Karlovarská ulice už od lékařské fakulty (něco málo už se v souvislosti s tímto evidentně dělo viz tento článek a komentář).  Tato akce by měla město Plzeň vyjít na 30 milionů.

Více podrobností o rekonstrukci, jejích etapách a výsledné podobě mostu zodpoví informační video ŘSD:

Více informací o samotném mostu včetně starších i aktuálních fotografií je v samostatném článku Most Generála Pattona.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *