Alej Kilometrovka


Rubriky

Alej Kilometrovka, zvaná též Wýtvarova cesta1, byla plzeňským okrašlovacím spolkem Jednota pro zakládání sadů a okrašlování města Plzně zřízena v roce 1893. Záměr vznikl již v roce 1887 avšak s přípravou bylo započato až po vypořádání majetkových vztahů v roce 1892.  Délka aleje činí 1070 metrů a před rokem 2007 obsahovala 211 stromů, převážně olší, jasanů a lip s obvodem kmene až 595 cm. Od 22. září 1987 je alej chráněna jako krajinná dominanta. Po roce 1997 bylo započato s obměnou skladby stromů.
V roce 2007 vydal Magistrát města Plzně rozhodnutí o zrušení ochrany a pokácení 52 stromů. I přes odpor aktivistů byla polovina stromů poražena již v tomto roce. V roce 2008 bylo pro administrativní nedostatky kácení ČIŽP pozastaveno. V roce 2009, po odstranění chyb, bylo dokončeno kácení 28 stromů na jejich místě bude vysazeno 16 nových.

PRAMENY

  • Michálek Jaroslav. Památné Stromy Plzeňského kraje.  Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 2006
  • Kopp Jan. Údolím Mže a Berounky. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
    Životní prostředí města Plzně – díl 5. Plzeň: Ramap, 2010, str. 41-42. ISBN 978–80–254–7212–5

Poznámky:
  1. Jan Wýtvara byl předsedou Jednoty pro zakládání sadů a zemským poslance []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *