Kaple sv. Barbory


Rubriky

Muzeum církevního uměníKaple sv. Barbory je patrně jednou z nejstarších součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni neboť pravděpodobně stála již před jeho založením. Kaple přiléhající k východní straně ambitu byla původně kapitulní síní kláštera. Je tvořena čtvercovým prostorem s malým tříbokým presbyteriem. Je sklenuta hvězdovou klenbou na středový osmiboký pilíř. Vyzdobena je dobře zachovanými freskami , jež pocházejí z období po roce 1460. Na severní stěně se nachází 23 obrazových polí ze života sv. Barbory. Západní stěnu zdobí Zmrtvýchvstání vykupitele, po pravici sv. Kateřina s orodující Pannou Marií, po levici sv. Barbora. Poměrně neobvyklým prvkem fresek v klenebních pásech je vyobrazení proroků a andělů nebeské kapely včetně dobových hudebních nástrojů a atributy světců. Velmi cenné jsou i fresky umístěné na jižní stěně, které byly v 60. letech 20. století do kaple přeneseny z muzejního lapidária. Původně byly tyto fresky umístěny ve zrušeném dominikánském klášteře a na pozadí biblických výjevů je na střední fresce zachycen vůbec nejstarší dochovaný pohled na město Plzeň.

Literatura

Pavla Budilová, ed. Františkáni v Plzni 1293-2010. Plzeň: Komunita bratří františkánů v Plzni, 2010

Fotogalerie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *