Kaple sv. Anny v Plzni-Lhotě


Rubriky

Kaplička v LhotěKaple na návsi v Plzni-Lhotě, pochází z roku 1906, kdy byla zasvěcena sv. Petru a Pavlu. V minulosti však mimo bohoslužeb sloužila i jiným účelům, mimo jiné i jako sklad umělých hnojiv. Na konci 90. let 20. století prošla rekonstrukcí, kdy došlo ke stavebním opravám, ale i např. vybavení novým oltářem či jinými prvky interiéru. Z této doby pochází i malířská výzdoba zachycující dějiny Lhoty a Panu Marii, jíž byla kaple v té době zasvěcena. V roce 2010 byla kaple zasvěcena sv. Anně. Při této příležitosti byla pořízena další malba realisticky zachycující Pannu Marii s Ježíškem, sv. Annu a  sv. Jáchyma. Autorem obou maleb je akademický malíř Jaroslav Šindelář. V kapli se zachoval i původní zvon, který je po nutné opravě opět funkční.

Fotogalerie


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *