Pomocná synagoga


Rubriky

Pomocná synagoga společně se Starou synagogou se nachází ve vnitrobloku domu 80/5 ve Smetanových sadech, kde sídlí plzeňská Židovská obec. Vznik synagogy je datován do 3. čtvrtiny 19. stol. kdy židovská obec v Plzni zaznamenala prudký nárůst počtu členů a kapacita stávajících modlitebních prostor ve Staré synagoze již nepostačoval potřebám. Z tohoto důvodu byla v roce 1875 postavena tato pomocná synagoga. Ačkoliv se jednalo o prostou stavbu se sedlovou střechou a jednopatrovou dřevěnou ochoznou galerií přístupnou ze schodiště mezi synagogami a dále pak na úrovni prvního poschodí krytou pavlačovou lávkou s okny na východní straně a pevnou zdí na straně západní. Zajímavostí bylo hypocaustum, tedy systém teplovzdušného topení, což umožňovalo s výhodou užívat pomocnou synagogu jako zimní modlitebnu. Interiéru dominoval dřevěný svatostánek a bima při východní straně.
Na přelomu století, zejména pak dostavbě Velké synagogy se začala Pomocná synagoga využívat jako Židovská škola.
Po druhé světové válce byl objekt využíván jako skladiště. To přineslo radikální zásahy do stavby. Interiér byl vyprázdněn, včetně zábradlí galerie, kde bylo po celé ploše zřízeno patro pro zvýšení skladovací kapacity objektu. S tím zaniklo i boční schodiště na galerii i vstup ze Staré synagogy.
Od 70. let 20. století byl objekt zcela nevyužíván a neudržován což vyústilo ke zřízení vrchních partií objektu v roce 1997.
Poté bylo torzo stavby po odstranění suti zakonzervováno a byla v roce 2002 vytvořena Zahrada vzpomínek.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *