Vokounova lávka


Rubriky

Vokounova lávka, číslo PM-081,  přes řeku Úhlavu pod Čechurovem, byla postavena v roce 1995. Délka přemostění je 108,32 m, celková šířka lávky je 3,4 m, přičemž šířka mezi obrubami je 3 m. Výška nad terénem je 7 m, stavební výška pak 1,02 metru. Celková plocha mostu je 373,626 m2 a plocha živičné vozovky 329,67 m2. Zábradlí je ocelové, trubkové, metalizované se svislou výplní. Lávku tvoří 2 pole o rozpětí 21,55 m a 3 pole o rozpětí 22 m. Nosná konstrukce je tvořena dvěma prefabrikovanými nosníky  T93 z B 600 v každém poli spřaženými deskou z B 330. Mostní pole jsou nad vnitřními podporami spojena pérovými deskami do jediného dilatačního celku. Ložiska jsou elastomerová firmy SHW-SRN. Dilatační zařízení je z ocelových metalizovaných plechů. Spodní stavba, založená mimo opěry 6 na hlubině vrtaných pilotách o průměru 1,22 m, je tvořena dvěma krajními masivními železobetonovými podpěrami z betonu B250 a B300 o délce 3,14 m, šířce 1,04 až 1,22 a výšce 0,4 a 0,8 m, a 4 masivními železobetonovými pilíři z B 400 o délce 2,8 m, šířce 1,2 m a výšce 2,1 až 4,22 m.

 

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *