Městský obvod Plzeň 5 – Křimice


Rubriky

Městský obvod Plzeň 5 – Křimice leží v západní části Plzně. Má 1830 obyvatel a katastrální výměru 7,81 km2. Součástí Plzně (jako součást městského obvodu Plzeň 3) se Křimice stávají roku 1967, samostatným městským obvodem v roce 1991.

Název původní smaostatné obce Křimic, která se nacházela v oblasti dřívějšího neolitického osídlení1, je odvozován od názvu „vsi lidí Křímových“, tedy od jména Kříma. První písemná zmínka o Křimicích je datována do roku 1251, kdy obec náležela Půtovi z rodu Drslaviců. Od té doby vlastnilo Křimice mnoho majitelů, avšak nikdy nedošlo k jejich prodji, neboť vždy byla změna majitele spojena s darováním či dědictvím. S Křimicemi je významně spojen rod Lobkowiczů2, kteří získávají křimické panství roku 1830.
Dominantou obce a dnešního městského obvodu je bezesporu Křimický zámek se zámeckým parkem. Jeho historie sahá prokazatelně do roku 1548, kdy je v Křimicích zmiňována způstlá tvrz. Postupem času je opravena, avšak v roce 1657 je opět zmiňována nutnost oprav. Původní tvrz nechává v roce 1732 František Václav Vrtba přestavit na barokní zámek, což je realizováno pravděpodobně stavitelem F.M.Kaňkou. Na výzdobě se podílel i sochař Lazar Widman, který je mimo jiné autorem jezdecké sochy sv. Jiří na nádvoří zámku či nedalekého sousoší Piety přibližně z roku 1740.

Prameny a literatura

  • Bělohlávek Miroslav: Plzeňská předměstí, Plzeň: Nava, 1997

 


Poznámky:
  1. Především okolí Vochova []
  2. Informace o rodu Lobkowiczů a Ing. Jaroslavu Lobkowiczovi []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *