Manipulační kolej do areálu bývalého ZZN na Belánce


Rubriky

Manipulační kolej odbočuje na jižním konci železniční zastávky Plzeň – zastávka z trati 183 Plzeň – Klatovy a Železná Ruda. Probíhá zastávkou paralelně s hlavní kolejí trati resp. západně od ní. Na úrovni severního konce nástupiště se počíná odklánět západním směrem a mírně stoupá směrem k Nemocniční ulici. Nejprve protíná přechod pro pěší a následně úrovňově Nemocniční ulici a vstupuje do vrat areálu bývalého ZZN na Belánce. Za vraty areálu se nachází obilní výsypka a poté výhybka rozděluje trať na dvě manipulační koleje, které končí u severní zdi ohraničující areál. Celková délka manipulační koleje je cca 550 metrů.
Historie této manipulační koleje je spojena s bývalou továrnou bratří Belaniů a zakreslena je již na plánu města z roku 1902.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *