Plzeňsko-březenská dráha


Rubriky

Licence ke stavbě trati byla udělena Společnosti Plzeňsko-Březenské dráhy (Eisenbahn Pilsen – Preisen – Komotau; EPPK) dne 21.4.1870. Železniční trať Plzeň-Březno-Chomutov, posléze Plzeň-Žatec byla plně zprovozněna 7.9.1873. Smyslem stavby trati byla především potřeba přepravy hnědého uhlí ze severních Čech do průmyslově se rozvíjející Plzně a dále pak do Bavorska. Z tohoto důvodu byla v následujících letech touto společnosti realizována stavba železniční trati z Plzně přes Klatovy do Železné Rudy, kde se trať napojovala na bavorskou Královskou východní dráhu. Železniční trať byla v Plzni zakončena na provizorním nádraží v místě dnešní železniční zastávky Plzeň zastávka. Úsek z Plzně do Nýrska byl zprovozněn 20.9.1876. Následně bylo dne 20.5.1877 zprovozněno připojení k železniční stanici Plzeň hlavní nádraží a nakonec dne 20.10.1877 nejnáročnější úsek z Nýrska do Železné Rudy včetně Špičáckého tunelu.

Železniční trať byla 1.7.1884 zestátněna c.a k. Rakouskou státní dráhou.

 

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *