Zastávka Plzeň – Zadní Skvrňany


Rubriky

Zastávka se nachází na železniční trati číslo 170 Plzeň – Cheb v prostoru mezi ulicí Lábkovou a Křimickou. Vybudována byla v letech 2006 až 2007 nákladem 13 mil. Kč ze strany ČD a 6,5 mil. Kč ze strany města. Práce Českých drah na zastávce byly ukončeny v listopadu 2006, související práce pak v květnu 2007. Plné užívání zastávky bylo zahájeno v červenu 2007.
Zastávku tvoří dvě nástupiště o délce 140 metrů pro každý jízdní směr, bezbariérové přístupové rampy a podchod pod tratí. Z důvodu blízkosti sídliště je součástí protihluková stěna.
Původní projekt této zastávky pochází již z roku 1997.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *