Železniční trať Plzeň – Cheb

Popis
Železniční trať 0203 Plzeň – Cheb je součástí tratě číslo 170 (dle jízdního řádu pro veřejnost) (Praha-)Beroun-Cheb, tvořící západní část 3. tranzitního železničního koridoru České republiky. Trať je kompletně elektrifikována elektrickým proudem o napětí 25kV a frekvenci 50 Hz . Délka trati činí 106 kilometrů, z toho v úsecích Plzeň – Pňovany (23 km) a Lipová u Chebu – Cheb (9 km) je trať dvojkolejná, v úseku Pňovany – Lipová u Chebu (74 km) jednokolejná. Pokračovat„Železniční trať Plzeň – Cheb“