Železniční most Gambrinus

Most v současné podobě byl vybudován na konci 80. let 20. století. Pamětní deska na nosníku uvádí konkrétně rok 1987 a odkaz na společnost DIZ Škoda Plzeň. Přemostění nově budované čtyřproudové silnice I/26 nahradilo původní most, jehož zbytky se v dané lokalitě mezi dnešním mostem a podchodem pro pěší dá ještě vytušit – viz samostatný článek Bývalý most v ulici U Prazdroje. Pokračovat„Železniční most Gambrinus“

Železniční most Gambrinus

Železniční most přes čtyřproudovou ulici U Prazdroje byl vybudován někdy v 60. letech 20. století. Po zrušení nákladového nádraží v ulici U Prazdroje pozbyla jeho šíře bezmála 80 metrů smysl, neboť byly sneseny i koleje obslužné vlečky zabírající prakticky celou západní polovinu mostu. V souvislosti s tím je na jaro 2017 v rámci 2. etapy přestavby železničního uzlu Plzeň plánováno snesení 4 nosníků tohoto mostu.

Stav k 2.7.2015

Stav 2004-2006

Bývalý železniční most v ulici U Prazdroje

Ulice U Prazdroje, dříve též ulice U Měšťanského pivovaru, na svém východním konci, protíná spletenec železničního kolejiště, které vyúsťuje v trať Plzeň – Praha a Plzeň – Žatec. Dnes je čtyřproudová silnice překlenuta moderním železobetonovým mostem, avšak při jeho severním okraji, vpravo od podchodu pro chodce, který se zde nachází, je možné vypozorovat zbytky zdiva původního mostu, který sloužil přibližně do 60. let konce 80. let 20. století. Při pohledu z železničního náspu je patrné zábradlí na betonovém podkladu, i zbytek druhé, jižní opěrné zdi původního mostu. Prostor od ulice U Prazdroje, která sem kdysi ústila, je kryt betonovým objektem teplovodu, který pravděpodobně využíván bývalý prostor pod mostem k překonání zmiňované železniční trati.