Studánka Viktorka

Studánka byla na místě původního prameniště v údolí Radčického potoka obnovena v roce 2013 radčickým spolkem Čtverečkové. Co do chemického...

Radčická skluzavka

Radčická skluzavka se nachází v soutěsce na horním toku bezejmenného potoka nazývaného někdy Radčický potok na severozápadním okraji města...

Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod Radčice. Jedná se však o název lidový...