Zátiší

Zátiší bývala součást samostatné obce Skvrňany nacházející se po obou stranách Domažlické ulice mezi bývalou cihelnou a Skvrňanským...

Podchod pod tratí v Zátiší

Podchod pod tratí Plzeň-Furth im Wald umožňuje pěší spojení mezi ulicemi Kreuzmannova a ulicí U Domažlické...

Železniční most na Nové Hospodě

Železniční most na Nové Hospodě je posledním železničním mostem na trati Plzeň-Furth im Wald v Plzni. Umožňuje silniční spojení mezi Novou...

Česká západní dráha

Akciová společnost císařsko-královské České západní dráhy či k.k. privilegierte Böhmische Westbahn, ve zkratce BWB, vybudovala a provozovala v 19....

Tunely Ejpovice

Ejpovický tunel je železniční tunel, částečně v provozu, na trati 170 Praha–Plzeň mezi železniční stanicí ((Součástí stavby je změna...
Stránka 2 z 61