Kalikovský mlýn


Rubriky

Mlýn je zmiňován již v 15. století, poprvé snad v roce 1409. S jistotou je zmiňován roku 1433, snad díky husitskému obléhání mlzně, je uváděn jako opuštěný. Roku 1440 kupuje městiště s mlýnem Jan Stříbrský a buduje zde nový mlýn. V roce 1462 kupuje mlýn Jan Petlič s manželkou Kartuší. V období dalších století je mlýn nazýván mlýnem Petličovským, někdy však i hořejším.

V roce 1883 mlýn vyhořel a zbyly jen obvodové zdi. Za dnešní podobu vděčí mlýn Hermnannu Knussimu, který mlýn se synem koupil v roce 1886 a kompletně jej opavil zmodernizoval. Mlynářskému řemeslu, ačkoliv již jen jako sklad, sloužil mlýn až do roku 2003. Od roku 2004 započala přestavba mlýna na multifunkční centrum. Vlastní práce započaly v lednu roku 2005. Snahou bylo co nejvíce přiblížit ineriér i exteriér objektu stavu z roku 1886. Sočástí přestavby byla demontáž mlýnské technologie ze 70. a 80. let 20. století a především dvanáctikomorového železobetonového sila v jižním řídle od přízemí po 6. NP. K otevření areálu došlo v dubnu 2006.

Literatura

  • M.Wasková, R. Široký, Nástin topografie historického skvrňanského předměstí v Plzni a otázka polohy nejstaršího židovského hřbitova, in: Nardi aristae, Sborník k sedemdesátým narozeninám Ivana Martinovského, str. 97
  • http://www.kalikovskymlyn.cz/o-nas/historie/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *