Západní okruh Plzně


Rubriky

Historie západního silničního okruhu či obchvatu Plzně, jehož smyslem je především dopravně odlehčit širšímu centru, sahá před rok 1993. Tehdy byla zpracována Revize komunikančí sítě města Plzně, na jejímž základě se obchat dostal v roce 1995 do Územního plánu města Plzně. V roce 1996 byla vypracována technická studie stavby, v roce 1998 byla revidována resp. doplněna o dvoupruhové uspořádání. Kladné stanovisko Ministrestva životního prostředí ČR bylo pro tuto stavbu vydáno v roce 1999.

Realizace stavby byla rozdělena na tři etapy:

Nultá: Domažlická – Vejprnická

Zahájena byla v roce 2009 úpravou napojení budoucího obchvatu na kruhový objezd na Borských polích vč. vybudování silniční spojky Domažlická – Vejprnická. Cena stavby činila 174 milionů korun.

Západní okruh v roce 2012

První: Domažlická – Chebská

Realizována byla od září 2012 do září 2014 za cenu 950 milonů korun. V rámci této 2,6 km dlouhé stavby došlo k silničnímu přemostění Slovanského údolí a dále napojení zadních Skvrňan na nově vybudovanou Regensburgskou ulici, která vyústila až na Chebskou ulici.

Druhá etapa: Chebská – Karlovarská

Stavba za 2,3 miliardy korun byla zahájena v roce 2018 vydáním pravomocného stavebního povolení, v lednu 2019 byla dokončena projektová dokumentace k realizaci a v červnu  2019 zahájen archeologický průzkum. 17.4.2020 byla uzavřena smlouva o dílo s konsorciem „Společnost Křimická-Karlovarksá“ tvořeným společností BERGER BOHEMIA a METROSTAV. 29.4.2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště.

Následují již vlastní stabení práce jako skrývky ornice, vybudování stabních komunikací včetně provizorního mostu přes Mži, přeložky sítí, pilotáže, betonáže některých pilířů, přeložka silnice z Radčic do centra Plzně a především nepřehlédnutelné terénní úpravy po celé délce stavby.

Okruh tedy od mimoúrovňové křižovatky s Chebskou překoná mosntí estakádou široké údolí Mže a vystoupá k mimoúrovňové křižovatce pod Sylvánem. Ta napojí jednak Vinice a v budoucnu snad i uvažovaně alej Svobody a potom i nově vytvořenou komunikaci od Radčic. Dále pak bude pokračovat až na Košutku, kde se mohutným kruhovým objezdem napojí na silnici od Karlových Varů.

Rozsah stavby však nejlépe přiblíží animace publikovaná SÚSPK:

Případně si lze rozsah stavby prohlédnout na přiloženém zákresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *