Norimberská silnice


Rubriky

Označení pro silnici vedoucí z Prahy přes Plzeň směrem na Stříbro, Bor a Tachov bylo zmiňováno již v 18. století. Avšak existence norimberské cesty zvané též říšské je mnohem starší, patrně již z 10. století, kdy procházela podhradím hradu Plzeň, dnešním Starým Plzencem, posléze i Novou Plzní.

Prameny a literatura:

  • Kolektiv: Dějiny Plzně II, Od roku 1788 do roku 1918, Plzeň: Západočeské nakladatelství v Plzni, 1967, str. 59

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *