Tramvajový most přes I/27


Rubriky

V souvislosti s výstavbou tramvajové trati na Borská pole vzniká nový tramvajový most přes silniční průtah I/27 Tyršův sad-Sukova, který přes tuto komunikaci převede dvojkolejnou tramvajovou trať a stezku pro pěší a cyklisty. Most vzniká na místě bývalé lávky pro pěší spojující Kaplířovu ulici s areálem Západočeské univerzity.

Mostní konstrukce bude tvořena dvěma ocelovými trámovými nosníky vyztuženými obloukem se zavětrováním čtyřmi příčnými výztužnými prvky. Mostovka je ocelová s podélnými výztuhami a příčníky. Horní povrch mostovky bude tvořit kolejový žlab opatřený izolací, antivibrační rohoží a štěrkovým kolejovým ložem. Po obou stranách mostu jsou chodníkové konzoly, mostovka chodníků bude opatřena přímopochozí izolací  posypem křemičitým pískem. Zábradlí je navrženo ocelové o výšce 1,3 m.

Spodní stavba je tvořena krajními monolitickými betonovými opěrami zhotovenými při stavbě předchozí lávky pro pěší v roce 2010.

Vybrané technické parametry mostu:

Světlost mostního otvoru šikmá: 36,27m, kolmá 33,50m
Délka nosné konstrukce: 38,88m
Délka přemostění: 36,27m
Délka mostu: 53,40m
Rozpětí: 38,00m
Úhel křížení: 66,1°
Šikmost mostu: šikmý (šikmost levá 67,5°)
Šířka mostu: 17,11m
Volná šířka mostu: 8,45m (tramvajová trať), 3,25m (chodník)
Šířkové uspořádání: 3,2m mezi osami kolejí
Volná výška na mostě: 6,50m
Výška mostu: 7,48m
Stavební výška: 1,68m
Konstrukční výška: 9,76m
Úložná výška: 1,98m
Volná výška pod mostem: 5,78m
Volná šířka mostního otvoru: 27,45m
Výška nivelety ve středu mostu: 349,850 m n.m.
Návrhová rychlost: 45km/h

Detailní výkresy:

Plánovaný postup výstavby je zřejmý z následujícího schématu:


Zdroj: Projektová a zadávací dokumentace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *